Privacyverklaring De Photobox

september 2019

 

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. 

1. Over ons

Wat leuk dat je deze privacyverklaring bekijkt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je ons via onderstaande gegevens bereiken. 

 

Bedrijfsnaam:         De Photobox    

KvK-nummer:        22064633        

Contactpersoon:    Bart van der Putten    

E-mailadres:        bart@dephotobox.nl        

 

2. Persoonsgegevens

Bij het gebruik van de Photobox worden (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou verwerkt

Voor- en achternaam;
Adres en woonplaats;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Portret;
Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer (eenmanszaken en VOF’s);
Handelsnaam, vestigingsadres, postadres en KvK-nummer (eenmanszaken en VOF’s);
Andere persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt.

 

Deze bijzondere persoonsgegevens worden (mogelijk) verwerkt

We verwerken portretten. Dit kunnen bijzondere persoonsgegevens zijn wanneer deze worden gebruikt om onderscheid te maken tussen personen. Dat is niet het doel van onze verwerking en het is ook niet waar we portretten voor gebruiken. Daarom zijn in dit geval de portretten geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen:

 • omdat je een foto/film/gif/boomerang of andere afbeelding van jezelf hebt gemaakt met behulp van de Photobox; 
 • je deze afbeelding via Photobox per mail naar jezelf hebt verstuurd;
 • de vragenlijst van onze opdrachtgever hebt ingevuld;
 • we een opdracht voor je hebben uitgevoerd;
 • of je op een andere manier zelf deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

 

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Het afdrukken van de foto/film/gif/boomerang

Wanneer je de Photobox ingaat en een afbeelding van jezelf maakt, verwerken we je portret. Door actief in de Photobox te stappen en de afbeelding te maken en af te laten drukken, heb je ingestemd met deze verwerking. Na het afdrukken bewaren we de persoonsgegevens maximaal vier weken, zodat we de je portret naar je kunnen e-mailen wanneer je daar om vraagt en/of zodat je de tijd hebt je portret te downloaden. 

 

Het versturen van jouw portret per e-mail

Als je bij de Photobox of Fotoshare ervoor kiest om het portret naar jezelf te e-mailen, verwerken we tijdelijk je e-mailadres ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Dit is ook het geval wanneer je ons op een later moment vraagt je portret aan je te e-mailen. Je hebt ons dan namelijk de opdracht gegeven het portret naar jou te e-mailen. De persoonsgegevens zullen na het versturen van de foto/film/gif/boomerang binnen twee weken worden verwijderd. 

 

Het verzamelen van informatie voor de opdrachtgever

Soms vragen onze opdrachtgevers om je een vragenlijst voor te leggen. Je bent nooit verplicht om deze in te vullen. Wanneer je dit wel doet, heb je ons en onze opdrachtgever toestemming gegeven voor het verwerken van de persoonsgegevens en antwoorden die je hebt ingevuld. Wie de opdrachtgever is zullen we altijd op of bij de vragenlijst vermelden. Wij geven ingevulde vragenlijsten door aan onze opdrachtgevers en verwijderen de vragenlijsten binnen twee weken. Graag verwijzen we je door naar de privacyverklaring van onze opdrachtgever voor informatie over de doelen voor de verwerking van de opdrachtgever.   

 

E-mail

Je kunt met ons contact opnemen door een e-mail te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail, je naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal twee jaar. 

 

Facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar. 

 

Gerechtvaardigd belang

We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken één van bovengenoemde doeleinden. We hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en onze belangen. Ons gerechtvaardigd belang is gelegen in het mogelijk maken van communicatie tussen ons en (potentiële) opdrachtgevers en derden waarmee communicatie noodzakelijk is om de overeenkomst met onze opdrachtgevers uit te kunnen voeren.

 

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:

 • Cloudopslag van de foto’s;
 • Fotoshare.co;
 • E-maildiensten en e-mailservers;
 • Opdrachtgever (voor delen van de resultaten van de vragenlijst);
 • Boekhoudsoftware en boekhouder;
 • Betaaldiensten.

Met onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben de door ons ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. 

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen. 

Afbeeldingen gemaakt in de Photobox worden opgeslagen door en bij fotoshare.co, gevestigd in de VS. Ze zijn aangesloten bij EU-US Privacy Shield en hebben passende waarborgen getroffen. 

 

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via bart@dephotobox.nl.

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking. 

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten. 

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan. 

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

 

7. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.